Caernarfon Men’s Shed

Men's Sheds Caernarfon

Prosiect i glymu'r gymuned a'i gilydd trwy rhannu sgiliau a chymdeithasu. A project bringing the community together through sharing skills and social interaction.
Men's Sheds Caernarfon
Men's Sheds CaernarfonSunday, September 16th, 2018 at 3:07pm
Ar werth yn ein siopa leol (Llangefni, Porthmadog, Caernarfon neu Blaenau Ffestiniog ac yn y Caban yn Cibyn)- tai adar unigryw wedi eu adeiladu allan o goed wedi eu ail gylchu/For sale in our local shops and direct from Mens Sheds in Cibyn - Bespoke Bird boxes made from recycled wood
Men's Sheds Caernarfon
Men's Sheds CaernarfonSaturday, September 15th, 2018 at 4:37pm
Mae'r Caban yn edrych 'mlaen i gweithio gydd Llys yr Eifl i trawsnewid yr ardd/The Shed are looking forward to working with Llys yr Eifl to transform their garden (pictiwrs cyn dechrau/before pictures
Men's Sheds Caernarfon
Men's Sheds CaernarfonSaturday, September 15th, 2018 at 4:29pm
Hogia yn brysur wneud cadair a adnewyddu feinciau a llnau wrth gwrs/The lads busy making a chair, renewing benches and cleaning of course...
Men's Sheds Caernarfon
Men's Sheds CaernarfonSunday, September 2nd, 2018 at 5:06pm
Newyddion trist yn y caban wrth colli ein ffrind Tudur Davies o Tregarth - cysgan dawel ffrind/ Sad new at the Shed - the loss of our friend Tudur Davies of Tregarth - Rest in Peace our friend
Men's Sheds Caernarfon
Men's Sheds CaernarfonSunday, September 2nd, 2018 at 5:02pm
Yr hen fainc Capel/Eglwys wedi ei adnewyddu can y Hogia/ An old Chapel/Church bench renewed by the lads
Men's Sheds Caernarfon
Men's Sheds CaernarfonSaturday, August 18th, 2018 at 2:26pm
Mae'r hogia wedi bod yn brysur yn cael y rhoddion fel newydd cyn danfon ir siopa yn Llangefni, Caernarfon, Porthmadog a Blaenau Ffestiniog/ The lads have been busy getting the donations like new before despatching to our shops in Llangefni, Caernarfon, Portmadoc and Blaenau Ffestiniog (diolch am eich cefnogaeth/ thank you for your support)