Caernarfon Men’s Shed

Men's Sheds Caernarfon

Prosiect i glymu'r gymuned a'i gilydd trwy rhannu sgiliau a chymdeithasu. A project bringing the community together through sharing skills and social interaction.
Men's Sheds Caernarfon
Men's Sheds CaernarfonFriday, November 9th, 2018 at 8:19am
Dau fainc wedi eu adnewyddu ar werth gan y dynion Caban Cibyn (fainc ardd - £40 a fainc sengl - £ 25)
Two refurbished benches for sale at Mens Sheds (one garden bench = £40 and a single seat = £25)
Men's Sheds Caernarfon
Men's Sheds CaernarfonFriday, November 9th, 2018 at 8:14am
Dau fainc wedi eu adnewyddu ar werth gan y dynion Caban Cibyn (fainc ardd - £40 a fainc sengl - £ 25)
Two refurbished benches for sale at Mens Sheds (one garden bench = £40 and a single seat = £25)
Men's Sheds Caernarfon
Men's Sheds CaernarfonFriday, November 9th, 2018 at 8:09am
Hogia dal ati yn gweithio'n galed/The men still working hard - yma o hyd !!
Men's Sheds Caernarfon
Men's Sheds CaernarfonThursday, November 8th, 2018 at 4:16pm
Diolch yn fawr iawn am eich cefnogaeth dros y diwrnodau diwethaf/Thank you for you support over the last few days
Men's Sheds Caernarfon
Men's Sheds CaernarfonSunday, November 4th, 2018 at 1:34pm
Tai Adar Nadolig/Xmas Bird Boxes
Men's Sheds Caernarfon
Men's Sheds CaernarfonThursday, November 1st, 2018 at 4:40pm
Ar ol gwyliau bach mae'r hogia yn 'nol yn y caban - Croeso mawr i bawb/ After a short break The boys are back in town- Everyone welcome