Caernarfon Men’s Shed

Men's Sheds Caernarfon

Prosiect i glymu'r gymuned a'i gilydd trwy rhannu sgiliau a chymdeithasu. A project bringing the community together through sharing skills and social interaction.
Men's Sheds Caernarfon
Men's Sheds CaernarfonSunday, November 5th, 2017 at 4:09am
Gofynnwn yn garedig os allwch chi gyd bleidleisio am Men's Shed yn Tesco Caernarfon.
Rhannwch rhannwch plîs.
I ask you kindly if you could all vote for Men's Sheds at Tesco Caernarfon.
Share share please.
Men's Sheds Caernarfon
Men's Sheds CaernarfonMonday, October 30th, 2017 at 9:06am
Len a Les gyda'i gwaith gwych yn ein Cyfarfod Blynyddol.
Len and Les with their excellent work at our AGM.
Men's Sheds Caernarfon
Men's Sheds CaernarfonWednesday, October 25th, 2017 at 9:57pm
Get well soon Ronnie Morgan from all the lads.
Penblwydd hapus iawn i Mr. Len Porter.
Men's Sheds Caernarfon
Men's Sheds CaernarfonFriday, October 13th, 2017 at 5:26am
Men's Sheds Caernarfon
Men's Sheds CaernarfonFriday, October 13th, 2017 at 3:39am
Gyda phleser mawr rwyf yn gadael i chi wybod fod Men's Shed wedi bod yn llwyddiannus yn y cynllun Tesco Bags of Help. Bydd yna flwch yn Tesco ar gyfer bleidleisio am Men's Shed yn ystod mis Tachwedd a Rhagfyr. Gofynnwn yn garedig os wnewch chi roi eich tocyn bach gwyrdd yn ein blwch ni.
With great pleasure I am letting you know that Men's Shed have been successful with the Tesco Bags of Help project. There will be a collection box for voting in Tesco throughout November and December. I ask you kindly if you could please put your green token in our box. Thank you
Men's Sheds Caernarfon
Men's Sheds CaernarfonFriday, October 13th, 2017 at 1:51am
Gwaith ffantastig gan y bois yn gosod y ty bach twt yn Noddfa. Diolch i Brian a'r hogia i gyd am ei gwaith caled.
Ffantastic work from the lads assembling the play house at Noddfa. Thank you Brian and all the lads for their hard work.