Caernarfon Men’s Shed

Men's Sheds Caernarfon

Prosiect i glymu'r gymuned a'i gilydd trwy rhannu sgiliau a chymdeithasu. A project bringing the community together through sharing skills and social interaction.
Men's Sheds Caernarfon
Men's Sheds CaernarfonWednesday, July 11th, 2018 at 6:47pm
Ar werth yn Caban Cibyn - Fainc Gwyrdd wedi eu wneud allan o coed ail gylchu ond £30.00/ For sale in Mens Sheds - Green Bench made from recycled wood Only £30.00
Men's Sheds Caernarfon
Men's Sheds CaernarfonWednesday, July 4th, 2018 at 7:05pm
Hogia wedi bod yn brysur adnewyddu fainc i Catref Henoed Plas Ogwen/ The Lads have been busy refurbing a bench for Plas Ogwen Home for the Elderly
Men's Sheds Caernarfon
Men's Sheds CaernarfonThursday, June 14th, 2018 at 5:39pm
Hayley a Tudur -ymwelwyr diweddara y Caban yn helpu paentio y project newydd
Hayley and Tudur our recent visitors painting our new project
Men's Sheds Caernarfon
Men's Sheds CaernarfonThursday, June 14th, 2018 at 5:35pm
Con Devine yn cyraedd mewn steil yn yr Austin 12 (1937) - Con Devine arriving in style in his Austin 12 (1937)
Men's Sheds Caernarfon
Men's Sheds CaernarfonSaturday, June 2nd, 2018 at 8:42am
Colin a Les yn trio'r fainc newydd / Colin and Les trying out the new bench - now its a seat then its a bench
Men's Sheds Caernarfon
Men's Sheds CaernarfonFriday, May 25th, 2018 at 9:19am
Tim y cochion ar y fainc newydd- gobeithio cael Tim Glas tro nesa - diolch Arthur/The red team and their new bench - heres hoping for BLUE team next - thanks Arthur - check out the eyes on the second player lol