Caernarfon Men’s Shed

Men's Sheds Caernarfon

Prosiect i glymu'r gymuned a'i gilydd trwy rhannu sgiliau a chymdeithasu. A project bringing the community together through sharing skills and social interaction.
Men's Sheds Caernarfon
Men's Sheds CaernarfonWednesday, May 16th, 2018 at 7:01pm
Project newydd i'r hogia (Diolch Meinir) - edrych ymlaen i ddangos y fainc wedi eu adnewyddu/A new project for the lads (Thanks Meinir) - looking forward to posting pics of the bench when finished
Men's Sheds Caernarfon
Men's Sheds CaernarfonWednesday, May 16th, 2018 at 6:58pm
Diwrnod brysur arall yn Caban Cibyn/Another busy day at the Mens Shed Cibyn - Len a Les (The Flowerpot Men) -Arthur a'r tim o cochion - Brian yn adnewyddu fainc - Colin yn malu eto - and not forgetting a great visit from our friend Ronnie (The starman)
Men's Sheds Caernarfon
Men's Sheds CaernarfonThursday, May 3rd, 2018 at 7:50pm
Men's Sheds Caernarfon
Men's Sheds CaernarfonTuesday, April 24th, 2018 at 2:41pm
Mae'r Caban yn Cibyn 'nol agor fory
The Shed is open again tomorrow....
Men's Sheds Caernarfon
Men's Sheds CaernarfonFriday, April 6th, 2018 at 4:56pm
Colin yn brysur yn gorffen fainc arall - os mae gennych diddordeb prynu cysylltwch ar caban - diolch/ Colin busy finishing another bench - if you would like to buy one - contact the shed - thanks
Men's Sheds Caernarfon
Men's Sheds CaernarfonFriday, April 6th, 2018 at 4:53pm
Diwrnod brysur yn y caban yn wneud bocsys plannu efo Les a Len/ Busy day at the shed making Planters with Len n Les