Caernarfon Men’s Shed

Men's Sheds Caernarfon

Prosiect i glymu'r gymuned a'i gilydd trwy rhannu sgiliau a chymdeithasu. A project bringing the community together through sharing skills and social interaction.
Men's Sheds Caernarfon
Men's Sheds CaernarfonFriday, May 26th, 2017 at 12:45am
Thank you for the Strawstars earings Ronnie. Beautifully made by one of our shedders.
Men's Sheds Caernarfon
Men's Sheds CaernarfonThursday, May 25th, 2017 at 9:26pm
Y Men's Shed yn cefnogi'r digwyddiad yma. Dewch draw i'n gweld.
Men's Sheds Caernarfon
Men's Sheds CaernarfonThursday, May 25th, 2017 at 9:25pm
The Men's Shed will be supporting this event. Come along to see us!
Men's Sheds Caernarfon
Men's Sheds CaernarfonMonday, May 22nd, 2017 at 1:17am
Gweithio'n galed bora ma.
Working hard this morning.
Men's Sheds Caernarfon
Men's Sheds CaernarfonMonday, May 22nd, 2017 at 1:15am
Table and 4 chairs painted in burgundy high gloss paint. Wooden table top. £45 money goes to the Men's sheds project Age Cymru Gwynedd a Môn.
Men's Sheds Caernarfon
Men's Sheds CaernarfonTuesday, May 16th, 2017 at 11:28pm
Byddwn yn agored Dydd Gwener yma nawr, yr un amser arferol! 10-3

We will now be open this Friday at the same usual time of 10-3
Men's Sheds Caernarfon
Men's Sheds CaernarfonMonday, May 15th, 2017 at 12:30am
Y 2 fainc gyntaf yn barod i'w gasglu bore fory.Gwenllian Dafydd a Karen Pritchard. Diolch
Men's Sheds Caernarfon
Men's Sheds CaernarfonMonday, May 8th, 2017 at 1:21am
Tatws yn barod i'w blannu. Ffa a Moron i lawr. Diolch i Peter am yr holl waith. Os oes diddordeb yna chi ymuno, cysylltwch â ni.
Potatoes ready to plant. Beans and carrots planted. If you are interested in joining please get in touch.
Men's Sheds Caernarfon
Men's Sheds CaernarfonSunday, May 7th, 2017 at 3:48am
Garddio fory. Croeso i unrhyw un ymuno.
Gardening tomorrow. Anyone welcome to join.
Men's Sheds Caernarfon
Men's Sheds CaernarfonFriday, May 5th, 2017 at 6:45am
Lovely post from one of our shedders ☺
Men's Sheds Caernarfon
Men's Sheds CaernarfonThursday, April 27th, 2017 at 4:45am
Table and 4 chairs for sale £75 ono. Burgundy gloss and wooden table top. Upcycled by the Men's Shed project. All proceeds go towards the project for tools and equipment.
Men's Sheds Caernarfon
Men's Sheds CaernarfonThursday, April 27th, 2017 at 2:57am
Men's Sheds Caernarfon
Men's Sheds CaernarfonMonday, April 24th, 2017 at 2:52am
Hwyl wrth arddio gyda'r plant yn Ysgol yr Hendre bore ma. Cysylltwch os hoffech ymuno a ni.
Fun gardening with the children of Ysgol yr Hendre this morning. Get in touch if you would like to join us.
Men's Sheds Caernarfon
Men's Sheds CaernarfonSunday, April 23rd, 2017 at 6:57am
Cychwyn fory
Men's Sheds Caernarfon
Men's Sheds CaernarfonFriday, April 21st, 2017 at 9:41am
Men's Sheds Caernarfon
Men's Sheds CaernarfonFriday, April 21st, 2017 at 3:55am
Ein Shedder John yn ymarfer am ei her beicio wrth neud 300 milltir er mwyn elusen Hosbis yn y Cartref.
Our Shedder John practicing for his biking challenge of 300 miles for the charity Hospice at Home.
Men's Sheds Caernarfon
Men's Sheds CaernarfonFriday, April 21st, 2017 at 3:46am
Diwrnod llwyddiannus heddiw yn gosod arwydd swyddogol Men's Sheds. Diolch mawr i Men's Sheds Cymru am yr arwydd.
Successful day today putting up the official Men's Shed sign. Thank you to Men's Shed Cymru for the sign.
Men's Sheds Caernarfon
Men's Sheds CaernarfonFriday, April 21st, 2017 at 3:31am
Dyma'r rhestr archebion y meinciau a'r drefn byddent yn cael ei dosbarthu.
Diolch yn fawr.

Gwenllian Dafydd
Karen Pritchard
Rhys Llwyd
Rhian Wyn Williams
Larkster Cleri-Jos
Bethan William Price
Ceri Lowri Jones
Glenys LLoyd
Ysgol yr Hendre x2
Lynwen Williams
Brenda Huws
Ann Elen Jones
Ann Roberts.
Men's Sheds Caernarfon
Men's Sheds CaernarfonFriday, April 14th, 2017 at 10:13am
Diolch am yr holl archebion am y meinciau. Dim yn gallu cymryd mwy o archebion ar y funud, er mwyn ateb y galw. Rhown wybod unwaith byddem yn barod am fwy o archebion. Diolch.

Thank you for all the orders for the benches. Can't take any more orders at the moment until we meet the demand, but will let you know once we are ready for more orders. Thank you.
Men's Sheds Caernarfon
Men's Sheds CaernarfonThursday, April 13th, 2017 at 4:33am
Men's Shed ar gau yfory a dydd llun. Mwynhewch eich Pasg oddi wrth yr hogiau i gyd
Men's Shed closed tomorrow and Monday. Enjoy your Easter from all of us.
Men's Sheds Caernarfon
Men's Sheds CaernarfonThursday, April 13th, 2017 at 4:28am
Ar gael i archebu. Wedi ei adeiladu allan o baledi gan dynion y Men's Sheds £30
Available to order. Built out of pallets by the Men's Sheds men. £30
Men's Sheds Caernarfon
Men's Sheds CaernarfonFriday, April 7th, 2017 at 2:00am
Men's Sheds Caernarfon
Men's Sheds CaernarfonThursday, April 6th, 2017 at 4:05am
Deuddydd brysur iawn yn Warws Werdd.
A busy 2 days at Warws Werdd.
Men's Sheds Caernarfon
Men's Sheds CaernarfonWednesday, March 29th, 2017 at 10:12pm
Diolch mawr i Warws Werdd am y wledd arbennig oddi wrth bois y Men's Sheds.
A big thank you to Warws Werdd for the lovely feast from the Men's Sheds lads.
Men's Sheds Caernarfon
Men's Sheds CaernarfonFriday, March 24th, 2017 at 1:02am
A link to our Shedder, John Flynn's Just Giving page. John is doing a 300 miles cycle to raise money for Hospice at Home.
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=10211785712623492&id=1389500539