Caernarfon Men’s Shed

Men's Sheds Caernarfon

Prosiect i glymu'r gymuned a'i gilydd trwy rhannu sgiliau a chymdeithasu. A project bringing the community together through sharing skills and social interaction.
Men's Sheds Caernarfon
Men's Sheds CaernarfonThursday, June 14th, 2018 at 5:39pm
Hayley a Tudur -ymwelwyr diweddara y Caban yn helpu paentio y project newydd
Hayley and Tudur our recent visitors painting our new project
Men's Sheds Caernarfon
Men's Sheds CaernarfonThursday, June 14th, 2018 at 5:35pm
Con Devine yn cyraedd mewn steil yn yr Austin 12 (1937) - Con Devine arriving in style in his Austin 12 (1937)
Men's Sheds Caernarfon
Men's Sheds CaernarfonSaturday, June 2nd, 2018 at 8:42am
Colin a Les yn trio'r fainc newydd / Colin and Les trying out the new bench - now its a seat then its a bench
Men's Sheds Caernarfon
Men's Sheds CaernarfonFriday, May 25th, 2018 at 9:19am
Tim y cochion ar y fainc newydd- gobeithio cael Tim Glas tro nesa - diolch Arthur/The red team and their new bench - heres hoping for BLUE team next - thanks Arthur - check out the eyes on the second player lol
Men's Sheds Caernarfon
Men's Sheds CaernarfonFriday, May 25th, 2018 at 9:16am
Gweithio'n galed a trafod y cam nesa /Working hard and discussing the next step (L & L)
Men's Sheds Caernarfon
Men's Sheds CaernarfonThursday, May 24th, 2018 at 6:21pm
Cofiwch edrych allan am y 'planters' a'r fainc newydd yn Bontnewydd wedi eu crefftio gan hogia 'Mens Sheds' - Dont forget to look out for the planters and the 'new bench' in Bontnewydd made and crafted by the lads of Mens Sheds