Caernarfon Men’s Shed

Men's Sheds Caernarfon

Prosiect i glymu'r gymuned a'i gilydd trwy rhannu sgiliau a chymdeithasu. A project bringing the community together through sharing skills and social interaction.
Men's Sheds Caernarfon
Men's Sheds CaernarfonThursday, March 8th, 2018 at 4:22am
Hogia Mens Sheds wedi wneud eu ffordd i fewn bore ma/Mens Sheds Lads made their way in this morning - Skis are werth cysylltwch a Mens Sheds/The skis are for sale - contact Mens Sheds
Men's Sheds Caernarfon
Men's Sheds CaernarfonThursday, March 1st, 2018 at 9:23pm
Yn anfodus oherwydd y tywydd oer mae'r 'shed' wedi cau heddiw 'ma - 'nol Dydd Mercher nesa - Unfortunately due to the cold weather - the shed will be closed today - back next Wednesday - cadwch yn gynnes /keep warm - Cwci
Men's Sheds Caernarfon
Men's Sheds CaernarfonThursday, February 22nd, 2018 at 7:39am
Colin, Brian, Les, Len a Cwci wedi bod yn brysur adeiladu fainc allan o goed wedi eu ail gylchu- mae hwn wedi eu prynhu - ond os fuasech yn hoffi archebu un , cofiwch cysylltu - pris £35
Colin, Brian, Les and Cookie have been busy building the bench from recycled wood- this one has been bought - but if you'd like one get in touch please - Price £35
Men's Sheds Caernarfon
Men's Sheds CaernarfonThursday, February 22nd, 2018 at 7:31am
Cadair newydd i Bert yr arth, New chair for Bert the bear
Men's Sheds Caernarfon
Men's Sheds CaernarfonThursday, February 22nd, 2018 at 7:30am
Yr Hogia yn trio allan fainc newydd Bontnewydd a'r potia blodau cyn danfon i'r pentre. The Lads trying out the new Bontnewydd bench and the flower pots before their delivery to the village (Len, Peter, Les, Brian a John)
Men's Sheds Caernarfon
Men's Sheds CaernarfonFriday, February 2nd, 2018 at 6:47am
Mae'r Dynion wedi bod yn brysur yn adnewyddu Fainc o Bontnewydd/ The Men have been busy renewing the bench from Bontnewydd - edrychwch ar y pictiwr cynt a wedyn, look at the before and after pics