Caernarfon

Men's Sheds Caernarfon

Prosiect i glymu'r gymuned a'i gilydd trwy rhannu sgiliau a chymdeithasu. A project bringing the community together through sharing skills and social interaction.
Men's Sheds Caernarfon
Men's Sheds CaernarfonDydd Sul, Hydref 14th, 2018 at 9:24am
Arbenigwr Len Porter a dau o'r ffyn arbennig diweddara - - yn dangos cwn defaid - am fwy o wybodaeth dewch am chat i Caban Cibyn Dydd Mercher i Dydd Gwener 9.30 tan 3 /Expert stick maker Len Porter and two of his recent sticks with sheep dogs(soooperb!!) for more info come and chat at Cibyn Mens Sheds every Wednesday to Friday 0930 - 1500
Men's Sheds Caernarfon
Men's Sheds CaernarfonDydd Iau, Hydref 4th, 2018 at 4:38pm
Yr hogia yn gweithio ar wahanol prosiectau yn y caban - dewch i cyfarfod nhw fory (5 Hydref) yn ystod 'Diwrnod 'cupcake' a rhannu wybodaeth yn nghangen Caernarfon o Santander 9.15 yb ymlaen
The lads working on various projects at Cibyn - come and meet them tomorrow (5 October) during 'Cupcake and Information sharing' at the Santander Branch in Caernrafon from 9.15 am
Men's Sheds Caernarfon
Men's Sheds CaernarfonDydd Sul, Medi 16th, 2018 at 3:07pm
Ar werth yn ein siopa leol (Llangefni, Porthmadog, Caernarfon neu Blaenau Ffestiniog ac yn y Caban yn Cibyn)- tai adar unigryw wedi eu adeiladu allan o goed wedi eu ail gylchu/For sale in our local shops and direct from Mens Sheds in Cibyn - Bespoke Bird boxes made from recycled wood
Men's Sheds Caernarfon
Men's Sheds CaernarfonDydd Sadwrn, Medi 15th, 2018 at 4:37pm
Mae'r Caban yn edrych 'mlaen i gweithio gydd Llys yr Eifl i trawsnewid yr ardd/The Shed are looking forward to working with Llys yr Eifl to transform their garden (pictiwrs cyn dechrau/before pictures
Men's Sheds Caernarfon
Men's Sheds CaernarfonDydd Sadwrn, Medi 15th, 2018 at 4:29pm
Hogia yn brysur wneud cadair a adnewyddu feinciau a llnau wrth gwrs/The lads busy making a chair, renewing benches and cleaning of course...
Men's Sheds Caernarfon
Men's Sheds CaernarfonDydd Sul, Medi 2nd, 2018 at 5:06pm
Newyddion trist yn y caban wrth colli ein ffrind Tudur Davies o Tregarth - cysgan dawel ffrind/ Sad new at the Shed - the loss of our friend Tudur Davies of Tregarth - Rest in Peace our friend