Colwyn Bay’s Dewis Cymru page

Colwyn Bay Men's Shed
Colwyn Bay Men's ShedThursday, March 15th, 2018 at 8:30am
Colwyn Bay Men's Shed
Colwyn Bay Men's ShedWednesday, March 14th, 2018 at 5:28am
Prosiect Glan y mor Bae Colwyn - Colwyn Bay Waterfront Project


Diweddariad Mawrth 2018

Mae’r gwaith ar yr adeilad consesiwn newydd yn mynd yn dda er gwaethaf tywydd garw ddiwedd mis Chwefror. Erbyn hyn mae’r to ar yr adeilad er mwyn gallu dechrau ar y gwaith tu mewn. Yn y misoedd nesaf bydd y gwaith ar yr ardaloedd mewnol yn mynd rhagddo gyda’r arwyneb mewnol yn cael ei roi lawr i gysylltu â'r promenâd i bob ochr. Mae’r gorchudd pren cedrwydd a’r ffenestri yn fod i gyrraedd y safle o fewn y misoedd nesaf felly bydd ymddangosiad allanol yr adeilad yn dechrau datblygu.

Mae’r proses i benodi tenant bron wedi’i gwblhau, gyda’n cydweithwyr yng Ngwasanaethau Datblygu Cymunedol yn gobeithio dyfarnu’r denantiaeth erbyn diwedd y mis. Dylai hynny roi digon o amser i'r consesiwn fod yn barod ar gyfer tymor yr haf.

Mae’r geiriad ‘COLWYN’ ar gyfer y safle yn Headland Two bellach allan i dendr fel bod modd cwblhau’r gwneuthuro a'r gosod cyn gwyliau'r haf. Byddwn yn rhoi rhagor o ddiweddariadau ar hyn yn y misoedd nesaf.

March 2018 Update

Work on the new concession building is progressing well despite some very inclement weather towards the end of February. The roof is now in place which will allow work to progress on the interior areas. In the coming weeks work on the exterior areas will also get underway, with the external surfacing being laid to tie into the promenade either side. The cedar cladding and the windows are also due on site in the coming weeks so the external appearance of the building will start to take shape.

The process to appoint a tenant is almost complete, with our colleagues in Community Development Services hoping to award the tenancy towards the end of this month. This should allow for the concession to be up and running in time for the summer season.

The feature ‘COLWYN’ lettering for the space at Headland Two is now out to tender so the manufacture and installation can be completed before the summer holidays. We will provide further updates on this in the coming months.
Colwyn Bay Men's Shed
Colwyn Bay Men's ShedFriday, March 9th, 2018 at 2:30am
Colwyn Bay Men's Shed
Colwyn Bay Men's ShedWednesday, March 7th, 2018 at 11:26pm
You'll be singing this all day.
Colwyn Bay Men's Shed
loaded
Mana mana! 😙
Colwyn Bay Men's Shed
Colwyn Bay Men's ShedTuesday, March 6th, 2018 at 12:44pm
Colwyn Bay Men's Shed
Colwyn Bay Men's Shed
Colwyn Bay Men's ShedFriday, March 2nd, 2018 at 11:24am
Colwyn Bay Men's Shed
The Feed SBS VICELAND
Men's Sheds are places for older men to fight the isolation and depression that often comes with retirement, unemployment, or the loss of a life partner or friends.
Colwyn Bay Men's Shed
Colwyn Bay Men's ShedWednesday, February 21st, 2018 at 6:54am
Colwyn Bay Men's Shed
The Feed SBS VICELAND
Men's Sheds are places for older men to fight the isolation and depression that often comes with retirement, unemployment, or the loss of a life partner or friends. We picked this one from the archives for #MensHealthWeek.