Cymdeithas

Rydym yn ‘Gymdeithas Men’s Sheds Cymru’!
Rydym yn falch o gyhoeddi bod Cymdeithas Men’s Sheds Cymru bellach yn fenter gydweithredol swyddogol gyda chymorth Canolfan Cydweithredol Cymru a phrosiect Hafan Cymru Men’s Sheds Cymru.
Mae bod yn fenter gydweithredol yn golygu mai’r aelodau eu hunain biau’r Gymdeithas, a’r nod yw sicrhau bod grwpiau Men’s Sheds cyfredol Cymru gyfan wedi’u cynrychioli’n llawn ac yn gallu cyfrannu at gynnal a chynyddu’r mudiad Men’s Sheds ledled ein gwlad. Ar hyn o bryd, mae’r Gymdeithas yn cael ei rhedeg gan ein cyd-gadeiryddion Robert Visintainer (Men’s Shed Squirrel’s Nest) a Malcolm Worth (Men’s Shed Bae Colwyn) ynghyd ag Alison Pritchard (Men’s Shed Dusty Forge) sy’n cynorthwyo Robert a Malcolm fel aelod ychwanegol o’r bwrdd. Rydym yn hynod ddiolchgar i Malcolm, Robert ac Alison am yr holl ymdrechion i ddatblygu’r Gymdeithas hyd yma, a nawr, mae’n bryd recriwtio aelodau ychwanegol o’r bwrdd er mwyn helpu i ddarparu cyfeiriad strategol i’r Gymdeithas a phrosiect Men’s Sheds Cymru i symud ymlaen i’r bennod gyffrous nesaf yn hanes Men’s Sheds yng Nghymru.
Nod y Gymdeithas yw sicrhau bod gan bob ardal o Gymru gynrychiolaeth ddigonol ar y bwrdd, felly rydym yn chwilio am gynrychiolwyr o siediau cyfredol a fyddai’n hoffi enwebu eu hunain i ymuno â’r bwrdd. Rhagwelwn y bydd y bwrdd yn cyfarfod bob chwarter, felly dylai fod yn hawdd neilltuo amser iddo. I wirfoddoli fel aelod o’r bwrdd a chael rhagor o wybodaeth am y broses ymgeisio, e-bostiwch info@mensshedscymru.co.uk
Mae aelodaeth o’r fenter gydweithredol yn rhad ac am ddim, ac ar gael i bob Men’s Sheds cyfansoddiadol yng Nghymru. Unwaith eto, e-bostiwch dîm Men’s Sheds Cymru am fwy o wybodaeth ar sut i ymaelodi info@mensshedscymru.co.uk

Dydd Sadwrn, Ebrill 14th, 2018 at 9:14am
More creativity from @SquirrelsNestMS https://t.co/ryhYUHBjoW
WelshMSA photo
robert v @SquirrelsNestMS
Something new at the #mensshed plywood cut outs and spray painting, creative, therapeutic and very colourful. https://t.co/cyaBlnBqw9
Dydd Iau, Mawrth 15th, 2018 at 1:55pm
Simon is the regional development officer @MensShedsCymru and we think he and the project team have been doing a brilliant job in promoting and helping establish #menssheds in Wales. Diolch https://t.co/cN5vr7wtaF
Dydd Iau, Mawrth 15th, 2018 at 1:53pm
#menssheds #collaboration #Community Well done @SquirrelsNestMS @LAUGHCardiffMet its good to see this kind of collaboration . We heard the visit to #FabLab was really enjoyed by the guys . Good luck for tomorrow. Looking forward to seeing the film you've made together #gwanwyn https://t.co/uo37WpvJsd
Dydd Llun, Chwefror 26th, 2018 at 7:06pm
Tomorrow I'll be joining @MensShedsCymru on the interview panel for south east wales regional development officer. Looking forward to meeting all the short listed applicants #Carmarthenshire #menssheds #decisions
Dydd Gwener, Chwefror 23rd, 2018 at 8:11am
Well done to all involved. https://t.co/x0WkULGGul
WelshMSA photo
Men's Sheds Cymru @MensShedsCymru
Llanelli Men’s Shed is up and running. They meet every Friday from 10 am till 2 pm at 1a Derwent street, Llanelli. SA15 3ESNew members welcome. Just call in or contact Martin Yeo on 07570460219 email: myeo1 @talktalk.net https://t.co/a7URdLIOGV
Dydd Iau, Chwefror 1st, 2018 at 1:42pm
Talking shoulder to shoulder at the #mensshed @SquirrelsNestMS #menssheds offer safe places in the community where you might find it easier to talk with the friends you make there. #shouldertoshoulder
Get intouch and see how we can help with #menssheds in #Wales #TimeToTalk https://t.co/0HjnoKuBFa
WelshMSA photo
robert v @SquirrelsNestMS
Everyday is #TimeToTalk at the #mensshed.

Wherever you are – at home, at work or up the top of mountain! – have your conversation about mental health this Time to Talk Day.

#TimeToTalk
#TimeToTalkDay2018 https://t.co/HGVQFPXrOp