Cymdeithas

Rydym yn ‘Gymdeithas Men’s Sheds Cymru’!
Rydym yn falch o gyhoeddi bod Cymdeithas Men’s Sheds Cymru bellach yn fenter gydweithredol swyddogol gyda chymorth Canolfan Cydweithredol Cymru a phrosiect Hafan Cymru Men’s Sheds Cymru.
Mae bod yn fenter gydweithredol yn golygu mai’r aelodau eu hunain biau’r Gymdeithas, a’r nod yw sicrhau bod grwpiau Men’s Sheds cyfredol Cymru gyfan wedi’u cynrychioli’n llawn ac yn gallu cyfrannu at gynnal a chynyddu’r mudiad Men’s Sheds ledled ein gwlad. Ar hyn o bryd, mae’r Gymdeithas yn cael ei rhedeg gan ein cyd-gadeiryddion Robert Visintainer (Men’s Shed Squirrel’s Nest) a Malcolm Worth (Men’s Shed Bae Colwyn) ynghyd ag Alison Pritchard (Men’s Shed Dusty Forge) sy’n cynorthwyo Robert a Malcolm fel aelod ychwanegol o’r bwrdd. Rydym yn hynod ddiolchgar i Malcolm, Robert ac Alison am yr holl ymdrechion i ddatblygu’r Gymdeithas hyd yma, a nawr, mae’n bryd recriwtio aelodau ychwanegol o’r bwrdd er mwyn helpu i ddarparu cyfeiriad strategol i’r Gymdeithas a phrosiect Men’s Sheds Cymru i symud ymlaen i’r bennod gyffrous nesaf yn hanes Men’s Sheds yng Nghymru.
Nod y Gymdeithas yw sicrhau bod gan bob ardal o Gymru gynrychiolaeth ddigonol ar y bwrdd, felly rydym yn chwilio am gynrychiolwyr o siediau cyfredol a fyddai’n hoffi enwebu eu hunain i ymuno â’r bwrdd. Rhagwelwn y bydd y bwrdd yn cyfarfod bob chwarter, felly dylai fod yn hawdd neilltuo amser iddo. I wirfoddoli fel aelod o’r bwrdd a chael rhagor o wybodaeth am y broses ymgeisio, e-bostiwch info@mensshedscymru.co.uk
Mae aelodaeth o’r fenter gydweithredol yn rhad ac am ddim, ac ar gael i bob Men’s Sheds cyfansoddiadol yng Nghymru. Unwaith eto, e-bostiwch dîm Men’s Sheds Cymru am fwy o wybodaeth ar sut i ymaelodi info@mensshedscymru.co.uk

Dydd Mawrth, Ionawr 9th, 2018 at 7:24am
#menssheds Looking for funding for your shed? @GreggsOfficial's Local Community Project Fund is open for another round of funding applications. Closes on 9th March with decisions being announced by 27th April 2018. Grants of upto £2000. https://t.co/MnzE1G94bp https://t.co/QBlVIM0RmZ WelshMSA photo
Dydd Gwener, Ionawr 5th, 2018 at 10:27pm
said Mr Hart “It’s a brilliant idea.” #shed

Pembroke Dock Men’s Shed is looking for new members. Contact secretary David Lambourne on david @thelambournes.co.uk or 07968 713749 #menssheds https://t.co/3WzUjcDLMB
Dydd Iau, Rhagfyr 14th, 2017 at 9:53am
"Five thing we learned about loneliness and isolation in Wales" Inquiry into #loneliness and #isolation
December 2017 from the Senedd, Welsh Government. Includes references to Welsh #menssheds Can be downloaded here https://t.co/f48fy7unef @wgmin_csc @tcooper321 #EndLoneliness https://t.co/PtJfhb0QAt
WelshMSA photo
Dydd Iau, Rhagfyr 14th, 2017 at 7:17am
An excellent read from @scottishMSA. We will be launching a Welsh Shedder newsletter next year, what do you think? Thoughts, ideas suggestion for content you'd like to see are welcome, get intouch with us @WelshMSA and @MensShedsCymru https://t.co/aYb4tYcImi
Dydd Sul, Rhagfyr 10th, 2017 at 4:49am
Congratulations to all involved, we look forward to continuing our work together and sustaining this amazement movement that is Men's Sheds in Wales. https://t.co/NeuvAEUWZX
Dydd Mawrth, Hydref 31st, 2017 at 1:48am
Thanks for all enquiries about Welsh men's shed assoc, we're working on membership packs & info. Bear with us we're doing this voluntarily