Cymdeithas

Rydym yn ‘Gymdeithas Men’s Sheds Cymru’!
Rydym yn falch o gyhoeddi bod Cymdeithas Men’s Sheds Cymru bellach yn fenter gydweithredol swyddogol gyda chymorth Canolfan Cydweithredol Cymru a phrosiect Hafan Cymru Men’s Sheds Cymru.
Mae bod yn fenter gydweithredol yn golygu mai’r aelodau eu hunain biau’r Gymdeithas, a’r nod yw sicrhau bod grwpiau Men’s Sheds cyfredol Cymru gyfan wedi’u cynrychioli’n llawn ac yn gallu cyfrannu at gynnal a chynyddu’r mudiad Men’s Sheds ledled ein gwlad. Ar hyn o bryd, mae’r Gymdeithas yn cael ei rhedeg gan ein cyd-gadeiryddion Robert Visintainer (Men’s Shed Squirrel’s Nest) a Malcolm Worth (Men’s Shed Bae Colwyn) ynghyd ag Alison Pritchard (Men’s Shed Dusty Forge) sy’n cynorthwyo Robert a Malcolm fel aelod ychwanegol o’r bwrdd. Rydym yn hynod ddiolchgar i Malcolm, Robert ac Alison am yr holl ymdrechion i ddatblygu’r Gymdeithas hyd yma, a nawr, mae’n bryd recriwtio aelodau ychwanegol o’r bwrdd er mwyn helpu i ddarparu cyfeiriad strategol i’r Gymdeithas a phrosiect Men’s Sheds Cymru i symud ymlaen i’r bennod gyffrous nesaf yn hanes Men’s Sheds yng Nghymru.
Nod y Gymdeithas yw sicrhau bod gan bob ardal o Gymru gynrychiolaeth ddigonol ar y bwrdd, felly rydym yn chwilio am gynrychiolwyr o siediau cyfredol a fyddai’n hoffi enwebu eu hunain i ymuno â’r bwrdd. Rhagwelwn y bydd y bwrdd yn cyfarfod bob chwarter, felly dylai fod yn hawdd neilltuo amser iddo. I wirfoddoli fel aelod o’r bwrdd a chael rhagor o wybodaeth am y broses ymgeisio, e-bostiwch info@mensshedscymru.co.uk
Mae aelodaeth o’r fenter gydweithredol yn rhad ac am ddim, ac ar gael i bob Men’s Sheds cyfansoddiadol yng Nghymru. Unwaith eto, e-bostiwch dîm Men’s Sheds Cymru am fwy o wybodaeth ar sut i ymaelodi info@mensshedscymru.co.uk

Dydd Mawrth, Hydref 31st, 2017 at 1:48am
Thanks for all enquiries about Welsh men's shed assoc, we're working on membership packs & info. Bear with us we're doing this voluntarily
Dydd Mawrth, Hydref 10th, 2017 at 6:48am
For more information about becoming a member of @WelshMSA The Association for Mens Sheds In Wales Cooperative email info@menshedscymru.co.uk https://t.co/Sf9CSRfWj6 WelshMSA photo
Dydd Mawrth, Hydref 10th, 2017 at 6:46am
For more information about becoming a member of @WelshMSA The Association for Mens Sheds In Wales Cooperative email info@menshedscymru.co.uk https://t.co/v3bV2zwnve WelshMSA photo