Caernarfon Men’s Shed

Men's Sheds Caernarfon

Prosiect i glymu'r gymuned a'i gilydd trwy rhannu sgiliau a chymdeithasu. A project bringing the community together through sharing skills and social interaction.
Men's Sheds Caernarfon
Men's Sheds CaernarfonSaturday, January 12th, 2019 at 2:28pm
Feinciau unigrwy ar werth yn caban cibyn/For sale in Mens Sheds Cibyn - Unique Garden Benches
Men's Sheds Caernarfon
Men's Sheds CaernarfonSaturday, January 12th, 2019 at 2:24pm
Mae'r hogia yn 'nol yn y caban ac yn brysur adnewyddio rhoddion i'w werthu yn y siopau leol - cofiwch pigo fewn i'r siop / The boys ar back in the shed and busy renovating donations to sell in the local shop - dont forget to pop in to the shops Phil has been busy
Men's Sheds Caernarfon
Men's Sheds CaernarfonThursday, January 10th, 2019 at 3:49pm
Men's Sheds Caernarfon
Men's Sheds Cymru The Movie
The 100% Official Movie from Men's Sheds Cymru. Genuine accounts from real life shedders detailing what it means to them to be a part of their local shed group.
youtube.com
Men's Sheds Caernarfon
Men's Sheds CaernarfonWednesday, December 19th, 2018 at 3:50pm
Fydd y Caban wedi cau dros wyliau Nadolig o 22 Rhagfyr 18 tan 2 Ionawr 19 (Nadolig Llawen a Blwyddyn Newydd Dda i bawb a diolch yn fawr) / The Shed will be closed over Christmas from 22 December 18 until 2 January 2019 (Merry Christmas and a Happy New Year to all and thank you !)
Men's Sheds Caernarfon
Men's Sheds CaernarfonSunday, December 2nd, 2018 at 9:20am
Diolch am eich cefnogaeth dros y flwyddyn diwethaf/ Thanks for your support of the last year
Men's Sheds Caernarfon
Men's Sheds CaernarfonFriday, November 9th, 2018 at 8:19am
Dau fainc wedi eu adnewyddu ar werth gan y dynion Caban Cibyn (fainc ardd - £40 a fainc sengl - £ 25)
Two refurbished benches for sale at Mens Sheds (one garden bench = £40 and a single seat = £25)