Cyfansoddiad

Pam cael cyfansoddiad?

Heb ddealltwriaeth ysgrifenedig, gall pobl fynd yn ddryslyd ac efallai na fydd pethau’n cael eu gwneud;

Bydd yn gweithredu fel man cyfeirio a helpu i ddatrys unrhyw broblemau neu ddadleuon a all godi

Mae’n rhoi sicrwydd i’r cyhoedd a chyrff cyllido bod eich grŵp yn cael ei redeg yn gywir a bod arian yn cael ei rheoli’n effeithiol;

Mae’n dangos bod eich grŵp yn ddemocrataidd ac yn atebol, gyda dulliau clir ar gyfer gwneud penderfyniadau;

Byddwch angen cyfansoddiad ar gyfer agor cyfrif banc.

Cyfansoddiadau enghreifftiol

Isod mae dogfennau enghreifftiol y byddwn yn eu danfon atoch drwy e-bost. Cyflwynwch eich cais os gwelwch yn dda ar ein tudalen Cysylltwch â ni Mae croeso i chi ddefnyddio cyfansoddiad Men’s Sheds Cymru a’i addasu i’ch anghenion chi a’ch amgylchiadau penodol. Rydym yn eich cynghori i gysylltu â’n Hyrwyddwyr Rhanbarthol i drafod unrhyw newidiadau fel y medrwn helpu i sicrhau bod eich cyfansoddiad mabwysiadol yn ateb eich gofynion.

Mae Men’s Shed Glanyfferi wedi cytuno’n garedig i rannu ei gyfansoddiad ond maent yn gofyn i chi gydnabod y defnydd o’i dogfen yn y cyfansoddiad byddwch yn ei greu.

Model cyfansoddiad Men’s Sheds Cymru

Cyfansoddiad Glanyfferi

Rheolau cyffredinol Glanyfferi

 

button_h&sbutton_insurancebutton_funding