Cymdeithas

Rydym yn ‘Gymdeithas Men’s Sheds Cymru’!
Rydym yn falch o gyhoeddi bod Cymdeithas Men’s Sheds Cymru bellach yn fenter gydweithredol swyddogol gyda chymorth Canolfan Cydweithredol Cymru a phrosiect Hafan Cymru Men’s Sheds Cymru.
Mae bod yn fenter gydweithredol yn golygu mai’r aelodau eu hunain biau’r Gymdeithas, a’r nod yw sicrhau bod grwpiau Men’s Sheds cyfredol Cymru gyfan wedi’u cynrychioli’n llawn ac yn gallu cyfrannu at gynnal a chynyddu’r mudiad Men’s Sheds ledled ein gwlad. Ar hyn o bryd, mae’r Gymdeithas yn cael ei rhedeg gan ein cyd-gadeiryddion Robert Visintainer (Men’s Shed Squirrel’s Nest) a Malcolm Worth (Men’s Shed Bae Colwyn) ynghyd ag Alison Pritchard (Men’s Shed Dusty Forge) sy’n cynorthwyo Robert a Malcolm fel aelod ychwanegol o’r bwrdd. Rydym yn hynod ddiolchgar i Malcolm, Robert ac Alison am yr holl ymdrechion i ddatblygu’r Gymdeithas hyd yma, a nawr, mae’n bryd recriwtio aelodau ychwanegol o’r bwrdd er mwyn helpu i ddarparu cyfeiriad strategol i’r Gymdeithas a phrosiect Men’s Sheds Cymru i symud ymlaen i’r bennod gyffrous nesaf yn hanes Men’s Sheds yng Nghymru.
Nod y Gymdeithas yw sicrhau bod gan bob ardal o Gymru gynrychiolaeth ddigonol ar y bwrdd, felly rydym yn chwilio am gynrychiolwyr o siediau cyfredol a fyddai’n hoffi enwebu eu hunain i ymuno â’r bwrdd. Rhagwelwn y bydd y bwrdd yn cyfarfod bob chwarter, felly dylai fod yn hawdd neilltuo amser iddo. I wirfoddoli fel aelod o’r bwrdd a chael rhagor o wybodaeth am y broses ymgeisio, e-bostiwch info@mensshedscymru.co.uk
Mae aelodaeth o’r fenter gydweithredol yn rhad ac am ddim, ac ar gael i bob Men’s Sheds cyfansoddiadol yng Nghymru. Unwaith eto, e-bostiwch dîm Men’s Sheds Cymru am fwy o wybodaeth ar sut i ymaelodi info@mensshedscymru.co.uk

Dydd Mercher, Mehefin 19th, 2019 at 7:15pm
We can see this shed really going from strength to strength . An excellent idea that has come direct from a local who has a vision and passion. #menssheds https://t.co/IdGbhMg7W3
WelshMSA photo
robert v @SquirrelsNestMS
First gathering at the Old Blacksmiths men's shed Clydach. Well done everyone. Thanks for the support all and Ben from @MensShedsCymru. @WelshMSA Hats off to Belinda who's started this brilliant place in the community. https://t.co/E5XBpSLfar
Dydd Llun, Mehefin 17th, 2019 at 6:40pm
#LetsTalkLoneliness quote from @SquirrelsNestMS .Mens Sheds are easing loneliness and isolation, bringing communities together and a lifeline to some. https://t.co/9cA2x7HT7E https://t.co/WTO8Aecxc0 WelshMSA photo
Dydd Sul, Mehefin 16th, 2019 at 9:14am
Happy Fathers day to all the dad's, grandads and great grandads in a Shed. And to all those who make a massive difference by being part of the men's shed movement. https://t.co/NdPyHRXSwA WelshMSA photo
Dydd Sadwrn, Mehefin 15th, 2019 at 4:49am
Look at this brilliant logo for the new #mensshed in Blaenymaes Swansea. Good to see fantastic progress https://t.co/zT78vNWUje
WelshMSA photo
Swansea Local Area Coordinators @Swansea_LACs
This morning the Men's Sheds group in Blaenymaes had it's first committee meeting to appoint their officers and agree their new logo. Massive congratulations to everyone involved, it's already going from strength to strength. @swanseacouncil @Swansea_LACs @MensShedsCymru https://t.co/xzIZhdjujE
Dydd Sadwrn, Mehefin 15th, 2019 at 4:40am
Here's the new website for The Clydach men's shed at The Old Blacksmiths. Belinda certainly doesn't hang around. Glad to see so many people interested in taking part #MensSheds https://t.co/5viaNPSw98
WelshMSA photo
robert v @SquirrelsNestMS
No hanging around, here's the Clydach Men's Shed website, where you 'll find more info about joining, taking part, directions, contacts, news and gallery. https://t.co/9fX7xN9wlj @MensShedsCymru @WelshMSA https://t.co/LA6L82VfRZ