Cymdeithas

Rydym yn ‘Gymdeithas Men’s Sheds Cymru’!
Rydym yn falch o gyhoeddi bod Cymdeithas Men’s Sheds Cymru bellach yn fenter gydweithredol swyddogol gyda chymorth Canolfan Cydweithredol Cymru a phrosiect Hafan Cymru Men’s Sheds Cymru.
Mae bod yn fenter gydweithredol yn golygu mai’r aelodau eu hunain biau’r Gymdeithas, a’r nod yw sicrhau bod grwpiau Men’s Sheds cyfredol Cymru gyfan wedi’u cynrychioli’n llawn ac yn gallu cyfrannu at gynnal a chynyddu’r mudiad Men’s Sheds ledled ein gwlad. Ar hyn o bryd, mae’r Gymdeithas yn cael ei rhedeg gan ein cyd-gadeiryddion Robert Visintainer (Men’s Shed Squirrel’s Nest) a Malcolm Worth (Men’s Shed Bae Colwyn) ynghyd ag Alison Pritchard (Men’s Shed Dusty Forge) sy’n cynorthwyo Robert a Malcolm fel aelod ychwanegol o’r bwrdd. Rydym yn hynod ddiolchgar i Malcolm, Robert ac Alison am yr holl ymdrechion i ddatblygu’r Gymdeithas hyd yma, a nawr, mae’n bryd recriwtio aelodau ychwanegol o’r bwrdd er mwyn helpu i ddarparu cyfeiriad strategol i’r Gymdeithas a phrosiect Men’s Sheds Cymru i symud ymlaen i’r bennod gyffrous nesaf yn hanes Men’s Sheds yng Nghymru.
Nod y Gymdeithas yw sicrhau bod gan bob ardal o Gymru gynrychiolaeth ddigonol ar y bwrdd, felly rydym yn chwilio am gynrychiolwyr o siediau cyfredol a fyddai’n hoffi enwebu eu hunain i ymuno â’r bwrdd. Rhagwelwn y bydd y bwrdd yn cyfarfod bob chwarter, felly dylai fod yn hawdd neilltuo amser iddo. I wirfoddoli fel aelod o’r bwrdd a chael rhagor o wybodaeth am y broses ymgeisio, e-bostiwch info@mensshedscymru.co.uk
Mae aelodaeth o’r fenter gydweithredol yn rhad ac am ddim, ac ar gael i bob Men’s Sheds cyfansoddiadol yng Nghymru. Unwaith eto, e-bostiwch dîm Men’s Sheds Cymru am fwy o wybodaeth ar sut i ymaelodi info@mensshedscymru.co.uk

Dydd Mawrth, Gorffennaf 3rd, 2018 at 2:57pm
Congratulations @SquirrelsNestMS well deserved. https://t.co/uriRHNZeJe
WelshMSA photo
robert v @SquirrelsNestMS
We're proud to have received an award for second place in the #jocoxcymru awards, tackling loneliness champions category. Congrats to all winners runners up and entrants @Eluned_Morgan @huw4ogmore @lynne_neagle @MensShedsCymru #menssheds https://t.co/GXtL0YJDTb
Dydd Mercher, Mehefin 13th, 2018 at 1:28pm
Congratulations to @SquirrelsNestMS , good luck and hope you enjoy the event at the Senedd on 2nd July when winners are announced. #menssheds https://t.co/l796BzXw8s
WelshMSA photo
robert v @SquirrelsNestMS
Proud we've been shortlisted to last 3 #jocoxcymru awards Tackling Loneliness Champions. Jo believed that we have more in common than that which divides us and this award is to highlight the fantastic work happening all over Wales on the issues Jo cared so deeply about #menssheds https://t.co/I0EGrhlsPg
Dydd Sadwrn, Mai 26th, 2018 at 7:48am
Check out this link and video about a collaboration between @SquirrelsNestMS #MensShed and @LAUGHCardiffMet . @GwanwynAgeCymru @AlzSocCymru @huw4ogmore @MensShedsCymru @EuroMensSheds @ScottishMSA @lynne_neagle https://t.co/RemFGeOVJA
WelshMSA photo
robert v @SquirrelsNestMS
This project builds on the relationship between LAUGH and Squirrel’s Nest Men’s Shed.  #menssheds support the wellbeing of men in the community. Squirrels Nest have collaborated with LAUGH to help develop a playful object for a person with advanced dementia. https://t.co/giow9YZ0Mm https://t.co/LFFxjKld3i
Dydd Sadwrn, Ebrill 14th, 2018 at 9:14am
More creativity from @SquirrelsNestMS https://t.co/ryhYUHBjoW
WelshMSA photo
robert v @SquirrelsNestMS
Something new at the #mensshed plywood cut outs and spray painting, creative, therapeutic and very colourful. https://t.co/cyaBlnBqw9
Dydd Iau, Mawrth 15th, 2018 at 1:55pm
Simon is the regional development officer @MensShedsCymru and we think he and the project team have been doing a brilliant job in promoting and helping establish #menssheds in Wales. Diolch https://t.co/cN5vr7wtaF
Dydd Iau, Mawrth 15th, 2018 at 1:53pm
#menssheds #collaboration #Community Well done @SquirrelsNestMS @LAUGHCardiffMet its good to see this kind of collaboration . We heard the visit to #FabLab was really enjoyed by the guys . Good luck for tomorrow. Looking forward to seeing the film you've made together #gwanwyn https://t.co/uo37WpvJsd