Diogelwch Tân

Mae diogelwch tân yn hanfodol bwysig. Cynghorir pob Men’s Sheds i gael golwg ar wefan Llywodraeth y DU ac i arweiniad a chyngor a roddir gan yr Awdurdod Gwasanaeth Tân ar gyfer eich ardal.

Awdurdodau Gwasanaeth Tân Cymru

Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru. Pencadlys Gwasanaeth, Heol Llwyn Pisgwydd,​ Caerfyrddin, Sir Gâr,
SA31 1SP​ 0370 6060699

Awdurdod Tân ac Achub Gogledd Cymru. Pencadlys Gwasanaeth Tân ac Achub, Gogledd Cymru, Ffordd Salesbury, Parc Busnes Llanelwy, Llanelwy, Sir Ddinbych, LL17 0JJ 01745 535 250

Gasanaeth Tân ac Achub De Cymru. Parc Busnes Fforest View, Llantrisant, Pont y- clun, CF72 8LX 01443 232000

 

button_constitutionbutton_insurancebutton_h&sbutton_funding