Iechyd a Diogelwch

Arbedwch ddamweiniau drwy adnabod risgiau. Bydd y ffordd yr ewch chi ati yn dibynnu ar weithgareddau’r sied.

Mae Men’s Sheds yn cwmpasu llawer o wahanol weithgareddau mewn gwahanol sefyllfaoedd felly fydd byth un polisi neu asesiad risg a fydd yn cwmpasu pob senario.

Ein cyngor yw i fynd at wefan Health & Safety Executive bob amser.

Mae’r wefan yn ymdrin â phob agwedd o iechyd a diogelwch ar gyfer pob math o weithgareddau a mudiad.

Enghreifftiau o ddogfennau gallech fod â diddirdeb ynddynt:

Health & Safety Made Simple

Health & Safety Toolbox

Health & Safety In The Wood Working Industry

Providing & Using Work Equipment Safely

 

button_constitutionbutton_insurancebutton_funding