Dechrau arni

Y testun anoddaf yn aml ond yr un mae Men’s Sheds Cymru yma i’ch helpu i’w oresgyn. Rydych angen syniad a llawer o frwdfrydedd. Gallwn eich arwain gan ddefnyddio ein profiad o hyrwyddo a datblygu Men’s Sheds. Mae’n hollol glir na fydd dwy sied yn ffurfio yn yr un modd. Does dim glasbrint na llawlyfr ar gyfer creu Men’s Sheds. Dim ond ychydig o greadigrwydd a chwilio am gyfleoedd. Dim angen lansio’n syth i gytundebau, cyfansoddiadau neu unrhyw fanylion technegol. Gallwn eich arwain drwyddynt ar yr adeg briodol.

Os oes gennych syniad o’r hyn rydych am ei wneud, yn y lle cyntaf cysylltwch â’n Hyrwyddwyr Rhanbarthol <http://www.mensshedscymru.co.uk/website/contact-us/>l Gallwn drafod a gwerthuso eich syniadau. Gallwn eich cyflwyno i Men’s Sheds eraill er mwyn i gael syniad o’r hyn gellid ei gyflawni.

Y ffordd i ddechrau Sied fel a’i hargymhellir gan Gymdeithas Men’s Sheds Awstralia yw cynnal cyfarfod cyhoeddus ac wedi ei drafod penderfynu fel grŵp a ddylid bwrw ymlaen. Crëir pwyllgor yn y cyfarfod hwnnw sydd o bosib yn cyfarfod yn fisol i’w ddilyn gan gyfarfod cyffredinol lle bydd syniadau’r pwyllgor yn cael eu gwyntyllu a chynigion o help yn cael eu chwilio am o blith y grŵp ehangach. Yn aml bydd y rhai drefnodd y cyfarfod cychwynnol yn fudiad sydd yn barod i chwarae rhan wrth ddatblygu unrhyw Sied ddilynol.

Gall weithio fel hynny ond mae yna nifer o fodelau eraill llai ffurfiol. Mae llawer o ddynion am symud ymlaen a gwneud rhywbeth.

O brofiad, mae hynny’n gweithio.

 

button_constitutionbutton_insurancebutton_h&sbutton_funding