Yswiriant

Prynu Polisi Yswiriant

Dylai pob Men’s Shed ystyried y tebygolrwydd o’r angen am bolisi yswiriant. Bydd y gweithgareddau ac felly’r risgiau bydd angen i Men’s Sheds unigol eu hyswirio drwy bolisi yn amrywio yn ôl y gweithgareddau a’r lle byddant yn digwydd. Mae Men’s Sheds Cymru yn eich cynghori i gysylltu â Brocer Yswiriant i ddisgrifio’r gweithgareddau mae eich grŵp yn ymwneud â hwy ac esbonio natur yr adeilad neu’r safle rydych yn ei ddefnyddio. Os trefnwch bolisi gan ddefnyddio’r dull hwn byddwch wedi yswirio’n benodol ar gyfer eich sefyllfa eich hun yn hytrach na thalu premiwm yswiriant am yswiriant nad oes ei angen. Yr yswiriant lleiaf rydych yn debygol o fod angen yw Yswiriant Atebolrwydd Cyhoeddus.

Beth yw Yswiriant Atebolrwydd Cyhoeddus?

Os yw eich mudiad yn dod i gysylltiad â’r cyhoedd* dylech ystyried prynu yswiriant Atebolrwydd Cyhoeddus. Mae’r yswiriant hwn yn diogelu eich mudiad rhag hawliadau gellid eu gwneud yn eich herbyn am ddifrod damweiniol i eiddo a iawndal am niwed damweiniol i drydydd partïon, lle gallech fod ar fai.

Pe bai yna niwed neu ddifrod, byddech yn gyfrifol am dalu iawndal heblaw eich bod wedi yswirio.

(*aelodau, gwirfoddolwyr, unigolion nad ydynt yn aelod a mudiadau eraill)

Yswiriant ar gyfer Clybiau

Awgrymir polisiau yswiriant arbennigol ar gyfer grwpiau nid am elw a chlybiau. Mae yna nifer o Froceriaid Yswiriant arbennigol ar gael ar lein

Efallai y byddech am ystyried

Keegan & Pennykid sy’n gweithio gyda’r sector elusennol a gwirfoddol. Maent wedi datblygu ei Encompass Insurance Policy gyda Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru sy’n derbyn rhodd o 20% am bolisiau a gymerir drwy ei cwmni. Mae’r cwmni hwn hefyd yn nodi bod eu polisiau wedi eu hysgrifennu yn unol â gofynion Llywodraeth Cymru. Maent yn hapus i ddarparu dyfynbris yn seiliedig ar eich amgylchiadau penodol. Cysylltwch ag Euan Drysdale [email protected] neu [email protected] am ddyfynbris.

Thomas Carroll  yng Nghaerdydd. Y cyswllt yw Marian Evans, Cyfarwyddwr Thomas Carroll Special Risks, a fydd yn eich rhoi mewn cysylltiad gyda’r tîm sy’n delio â’r Cynllun Affinity. ebostiwch os gwelwch yn dda: [email protected] neu ffoniwch 07949 032815

Ladrook Charity Insurance

Tennyson Insurance

Case Insurance

Craft Insurance

Wessex Insurance

 

button_constitutionbutton_h&sbutton_funding